Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

έφυγες.
είμαι εδώ.
το σώμα μου μόνο.θέλω να ξυπνήσω αύριο και να είσαι δίπλα μου.
θέλω να είσαι εκεί.
θέλω να είμαι εκεί.
δε θέλω να σε αποχαιρετώ.
θέλω να είσαι μέσα στη ρουτίνα μου.
Θέλω.